Daj się sprowokować do myślenia !

Najnowsze książki edukacyjne z serii Kontrasty i kontrowersje oraz Nowe ścieżki

edukacji.

                                                    

Samodzielne myślenie

Przekład: Viktor Grotowicz
Wydawca: Dobra Literatura
ISBN: 978-83-65223-24-1
Data premiery: 14 stycznia 2016
Liczba stron : 408
Format : 14,5 x 20,5 cm
Okładka : miękka ze skrzydełkiem
 
Jaka przyszłość czeka naszą cywilizację? Najwyższy czas, by każdy z osobna zadał sobie to pytanie i zastanowił się, co możemy zrobić już dziś, żeby wizja przyszłości znów stała się obietnicą a nie zagrożeniem.  Autor, Harald Welzer, znany niemiecki psycholog społeczny prezentuje bezwzględną analizę społeczeństwa zakażonego wirusem totalnej konsumpcji i politycznego paraliżu. Jednocześnie Welzer pokazuje wiele konkretnych i intrygujących sposobów pozwalających każdemu z nas stać się politycznie aktywnym obywatelem i poważniej traktować siebie i własne interesy. Okazuje się, że pierwszy krok wcale nie jest taki trudny – wystarczy zacząć samodzielnie myśleć!
 
Granica bólu                   
O źródłach agresji i przemocy
Przekład: Maria Skalska
Wydawca: Dobra Literatura
ISBN: 978-83-65223-27-2
Data premiery: 27 listopada 2015
Liczba stron : 416
Format : 14,5 x 20,5 cm
Okładka : miękka ze skrzydełkami
 
Zygmunt Freud uznał, że agresja jest jednym z ludzkich popędów, i tym samym uczynił ją swego rodzaju mistyczną siłą. Konrad Lorenz widział w niej wyraz "tak zwanego zła" w ludzkiej naturze. 
Bez agresji ludzkość by nie przetrwała - przyznaje autor Granicy bólu - ale założenia Freuda i Lorenza są błędne. Agresja jest czysto neurobiologicznym fenomenem i nie ma w sobie nic z mistyki. Darwin za najsilniejszy z ludzkich popędów uznał potrzebę przynależności i skłonność do zachowań społecznych. Odkrycia współczesnej neurobiologii przyznają mu rację. Ostracyzm, brak akceptacji, piętnowanie odmienności i ignorowanie zasady równych szans to poważne przyczyny agresji zarówno w wydaniu indywidualnym, jak i grupowym.                          
Najskuteczniejsze środki zapobiegające agresji i przemocy to zdrowe więzi, dobra edukacja i świadome wychowanie. Jeśli nie chcemy dopuścić do tego, by nasza planeta legła kiedyś w gruzach, powinniśmy poważnie potraktować najnowsze odkrycia neurobiologów.
 
Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców
Przekład: Andrzej Lipiński
Wydawca: Dobra Literatura
ISBN: 978-83-65223-25-8
Data premiery: 18 listopada 2015
Liczba stron : 160
Format : 14,5 x 20,5 cm
Okładka : miękka ze skrzydełkami
 
Dziecko to nie segregator biurowy, do którego można wkładać dawki wiedzy niczym zapisane kartki papieru. Dzieci są żywymi istotami, których przeżycia i zachowania podlegają prawom neurobiologii.
 
Ogromna część absolwentów opuszczających placówki edukacyjne nie nabywa w nich żadnej z tych cech, które przygotowują człowieka do życia: wiary w siebie, wewnętrznej motywacji, solidnej wiedzy oraz kompetencji społecznych i emocjonalnych. Badacz mózgu, lekarz i psychiatra, Joachim Bauer, pokazuje siedem nowych perspektyw, dzięki którym szkoła może stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Uczniowie mogą odnaleźć w szkole „drugi dom”, nauczyciele zadowolenie i spełnienie w zawodzie, a rodzice nie muszą dłużej tkwić w roli wiecznych wrogów systemu i mogą czynnie uczestniczyć w życiu szkolnym swoich dzieci.